CUT de CRAP

Cutdecrap.be is de thuisbasis van CUT de CRAP, een (r)-actie  [re.ɑksi] op het overaanbod aan waanzin in onze samenleving. De campagne start online met deze webstek, die opgevat wordt als een petitie- en blogportaal, maar CUT de CRAP wordt de noemer voor meerdere initiatieven waarmee (R)EVOLUTIE wantoestanden in hun blootje en in de kijker wil zetten.

[CUT de CRAP avatar]
Onze samenleving verzeilt van de ene crisis in de andere. Na de wereldoorlogen dachten we even dat er niks fout kon lopen, zolang er vrede was, maar er was nooit vrede, alles lijkt fout te lopen, we belanden van de regen in de drop en ‘t gaat van kwaad naar erger.

spelen met kernkoppen

Uit de ramp in Fukushima leren we dat er boven onze hoofden onmetelijke risico’s genomen worden, waar de hele mensheid mee de dupe van is. Dit hadden we reeds kunnen inzien na Tsjernobyl, maar nog steeds worden er kerncentrales bijgebouwd.

voeding is macht

Hetzelfde zien we gebeuren in de voedingsindustrie. Onze voeding bevat steeds meer chemicaliën, steeds minder voedingsstoffen en genetische manipulatie wordt gepromoot als een duurzaam alternatief voor de industriële landbouwtechieken vandaag. De belangrijkste drijfveer is weliswaar niet het verhelpen van een probleem, wel monopolieposities verstevigen en via patenten bestendigen.

economische dictatuur

Dit laatste is de algemene trend. In tegenstelling tot wat men ons graag doet geloven, leven we helemaal niet in het vrije westen, wel in een economische dictatuur en het is een wereldmacht. Hoewel iedereen weet dat er ons nog meer onheil boven het hoofd hangt, dat het klimaat zorgwekkend snel opwarmt, dat de ramp in Fukushima zal leiden tot een golf van kanker, leukemie en onvruchtbaarheid, dat de rijkdom aan biodiversiteit er wereldwijd zienderogen op achteruit gaat, dat oceanen leeggeplunderd worden en dierenmishandeling hier de norm is, kijken we schijnbaar machteloos toe hoe banken en corporaties ons plunderen, uitmelken en onze biotoop met de dag onleefbaarder maken.

[CUT de CRAP avatar]De situatie is op zijn zachtst gezegd alarmerend en er is helaas veel meer aan de hand dan geknoei met kernenergie en genen alleen. Er loopt zo veel zo grof fout dat er geen mens is die zicht heeft op hoe zwaar onze planeet al toegetakeld is, hoe zwaar mensenrechten geschonden worden en hoe groot het leed van ons vee is. De wereldwijde economische crisis maakt het daarbovenop onmogelijk om afdoende maatregelen te treffen om de kwalijke gevolgen van onze waanzin in te dijken.

dolle dodenmars

Voor (R)EVOLUTIE is de maat dan ook meer dan vol. Dit hoeven we niet te pikken. Vanuit België kunnen we de wereld niet veranderen, we kunnen de wereldeconomie niet rechtvaardig maken, maar België kan wel compromisloos de verandering vertegenwoordigen die Belgen in de wereld willen zien. Niks en niemand kan ons dwingen om mee te draaien in een op hol geslagen dodenmars.

geen hoop, zonder solidariteit

Met de (r)-actie CUT de CRAP roept (R)EVOLUTIE dan ook alle Belgen op om de moed niet in de schoenen te laten zakken, maar de feiten onder ogen te komen, onze grote verontwaardiging kracht bij te zetten, woorden met daden te onderstrepen en het pad naar beter te helpen effenen.

Laat het vooral duidelijk zijn. CUT de CRAP is een noodkreet. Je hulp is niet alleen heel erg wenselijk, het is onontbeerlijk voor een hoopvolle toekomst. Enkel met gebundelde krachten, massaal en in solidariteit, kunnen we het tij in België keren. Doe mee. En vertel het verder.

[CUT de CRAP avatar]De kans dat de CUT de CRAP noodkreet in veel Belgenoren klinkt als te luid geroep van een stel (r)evolutionaire linkse rakkers, is ongetwijfeld even gigantisch als de onwetenheid over wantoestanden. Maar (R)EVOLUTIE is noch links, noch rechts, veeleer averechts. En de realiteit is zo ondenkbaar, dat geen enkel zinnig mens geneigd is om die zomaar voor waar aan te nemen. Het is er zo ver over, dat niemand vlot de omvang van sociale drama’s, milieuterreur en misdaden tegen de mensheid kan vatten.

ontwaken, is weten

De realiteit wordt dan ook niet voor niks hard genoemd en confronterend. Het is ook niet voor niks dat mensen wereldwijd het gevoel hebben ‘wakker te worden’ en dat dit overal ‘spontaan’ gebeurt. Dankzij het succes van het internet, heeft een overgroot deel van de wereldbevolking tegenwoordig toegang tot zowel het breedste nieuwskanaal, als de grootste bibliotheek ooit. Wie interesse heeft in de wereld, ontdekt snel dat er veel meer is dat het daglicht schuwt, dan wij kunnen vermoeden.

knowledge is bliss

De waanzin waarin wij leven is te groot voor woorden. Wie evenwel wakker wordt, zal ongetwijfeld bevestigen dat dit een verrijkende ervaring is. Het stelt ons in staat om door de vele illusies te prikken, die voor ons opgetrokken worden en een blik te werpen op de realiteit. Die is bikkelhard, omdat wij zo zijn, maar achter onze oneindige onwetendheid, gaat een wereld schuil, die elke wildste verwachting meermaals overtreft en enkel door onze hebzucht en door onze meedogenloosheid buiten handbereik blijft.

België, s.v.p., wake up!

Met CUT de CRAP is (R)EVOLUTIE er dan ook op uit om zoveel mogelijk landgenoten klaarwakker te schudden. De tijd is er overrijp voor. Wie de waanzin niet inziet, leeft er in, denkt er in en handelt er in… en we moeten eruit. Dit kan enkel als Belgen zich bewust worden van de situatie waarin wij leven. Die wordt niet bepaald door de nepdemocratie in België, wel door de wereldwijde economische dictatuur. Zolang een meerderheid dit niet inziet, zit onze samenleving stokvast, gedoemd om steeds meer vrijheid te verliezen.

[CUT de CRAP avatar]Verandering gebeurt spontaan zodra alle elementen samenkomen, die verandering mogelijk maken. Ook voor een maatschappelijke ommezwaai is dit niet anders. De wil voor verandering is daarbij een doorslaggevende factor. CUT de CRAP heeft dan ook specifiek tot doel om die aan te wakkeren. Want waar een wil is, is een weg, of we leren vliegen.

Rome werd evenwel niet op een dag gebouwd en ook wakker worden, is een traag proces… Omdat we ons niet van alles bewust kunnen zijn, ziet de wereld er voor iedereen anders uit. Wie focust op problemen, beleeft problemen het sterkst. Plezant is anders en omdat we als individu machteloos staan tegenover wereldproblemen, kijken velen liever de andere kant uit. De problemen zijn vandaag echter zo grotesk en buiten alle proportie, dat de andere kant er ook zwaar door overschaduwd wordt.

Tijd voor actie dus: (r)-actie! (R)EVOLUTIE is uit op een ommezwaai in België en dit is onmogelijk zolang Belgen het onheil niet zien hangen. Informeren is de boodschap. In subdomeinen van deze site zetten we daarom actiesites op rond tal van wantoestanden in België en in de wereld. We willen de som maken van alles wat fout, mank en scheef loopt in onze samenleving en dat kunnen we uiteraard niet alleen. De CUT de CRAP webstek wordt daarom opgevat als een blogplatform, vergelijkbaar met WordPress.com, maar Belgisch en actiegericht.

(r)-acties >

[CUT de CRAP avatar]Met CUT de CRAP wil (R)EVOLUTIE de wil voor verandering aanwakkeren en opgeklopte nonsens de wereld uit helpen. We zien de site graag uitgroeien tot een actieplatform tegen bullshit, een uitlaatklep voor velen, die vele anderen kan helpen om een meer volledig beeld te krijgen op de waanzin waarin we geboren werden. Wie een probleem niet ziet, heeft immers geen oog of oor voor een oplossing.

Opdat wie de buien wel ziet hangen (r)-acties kracht zou kunnen bijzetten, wordt het CUT de CRAP portaal ingericht als petitiesite. Het wordt geen tweede of zoveelste petities.nl, Causes van Facebook of Care2, waarop om het even wie om het even welke petitie kan starten. Met CUT de CRAP willen we een duidelijk beeld schetsen van alle nonsens en waanzin waarmee we dikwijls non-stop, bewust, of onbewust, tot vervelens toe, tot onze grote verontwaardiging, of tot onze nog grotere ontsteltenis, willens, nillens geconfronteerd worden.

(R)EVOLUTIE gaat op zoek om logica en rede, voorbij de illusies en buiten de contouren van onze huidige samenleving. Wij zijn overtuigd dat enkel vergaande solidariteit en efficiënte wisselwerking voldoende zoden aan de dijk kan brengen om de volgende generaties een mooiere, hoopvollere toekomst te kunnen garanderen. België kan de wereld niet veranderen, maar het zou wel al mooi zijn, mocht België zichzelf veranderen. En een punt achter bullshit, is een goed begin.

CUT de CRAP petities >

Ontvang ons nieuws vers van de pers, rechtstreeks in je inbox. TUNE-IN >

 

Total Petition Signatures

  • Petitie voor herwaardering van cannabis in België: 1630
steun deze petitie >
HEET VAN DE NAALD >